گلکسی S20 چندین عضو در خانواده خود دارد

درست است که سال ۲۰۲۰ سال پرچمدارها و حتی میان رده‌های 5G است اما دلیل نمی شود که همه نسخه های این دستگاه ها در تمام بازارهایی که اکثر شبکه 5G ندارند، با این...