گلکسی S20 چندین عضو در خانواده خود دارد

درست است که سال ۲۰۲۰ سال پرچمدارها و حتی میان رده‌های ۵G است اما دلیل نمی شود که همه نسخه های این دستگاه ها در تمام بازارهایی که اکثر شبکه ۵G ندارند، با این...