نسل دوم هواوی میت X در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ رونمایی خواهد شد

نسل دوم هواوی میت X به عنوان جانشین اصلی گوشی انعطاف پذیر هواوی، با نمایشگر انعطاف پذیرتر و لولاهای بهینه شده در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ از راه می رسد. با اینکه مدت...