اپل واچ روی سنجش فعالیت‌‌های هوازی بیشتر حساس می‌شود

توانایی اپل واچ برای سنجش و نمایش سطح اکسیژن خون کاربر حتی در کمترین فعالیت جسمانی، افزایش پیدا می‌کند. اپل تصمیم گرفته است محدوده سنجش و نمایش نتایج تمرینات هوازی در اپل واچ را...